Boost Gorredijk zegt het met bloemen en saus

maart 29, 2014 in nieuws door Redactie

Vele handen maken licht werk in de donkere steeg.

Vele handen maken licht werk in de donkere steeg.

Feitze Dijkstra plant struiken aan de Langewal.

Feitze Dijkstra plant struiken aan de Langewal.

Gorredijk | Hoe krijg je 120 liter saus op de muren van een donker steegje? Dat was vandaag, zaterdag 29 maart, geen enkel probleem. Vele vrijwilligers, onder leiding van de profs van Schildersbedrijf Bethlehem, namen spontaan de kwast en roller ter hand om het steegje achter Expert in Gorredijk fris wit te schilderen.

Gorredijk kreeg deze prachtige lentedag een enorme boost. De werkgroep Boost Gorredijk fleurde met ruim 25 vrijwilligers, waaronder vele ondernemers of hun vertegenwoordigers, het centrum op met bloemen in perkjes en aan lantaarnpalen. Daarnaast werd het donkere steegje vanaf de Langewal naar De Lijnbaan gepimpt.

“Moatst ris sjen, it is krekt een mierenhoop, wat liket dat moai”, lacht centrummanager Jappie Veenstra. Tevreden kijkt hij met Wessel Kort van Boost Gorredijk vanaf de Gerk Numanbrug over de wallen in zuidelijke richting. Op vele plaatsen gaat de schep in de grond. Rondom de langs de vaart staande bomen worden bloemen en stuiken geplant waaronder vlindertrekkers en pluimhortensia. “En as de planten dochs dea gean, dan komt Boost Gorredijk del om der nijen yn te setten”, zegt Wessel Kort toe.

Natuurlijk weet iedereen dat planten water nodig hebben om te overleven. Vooral de hanging baskets aan de lantaarnpalen in de Hoofdstraat moeten goed verzorgd worden. “Mar dat ha we al regele”, legt Jappie Veenstra uit, “sa gau as der in winkelier nei bûten komt om by it ophingjen te sjen, strikke wy se fuortendaliks om de blommen wetter te jaan.” En dat lukt uitstekend. Tot nu toe is er geen enkele ondernemer die ‘nee’ zei tegen het verzoek. De planten rondom de bomen zullen door gemeente Opsterland worden onderhouden.

De donkere steeg achter Expert was de werkgroep ook een doorn in het oog. Straks moet dit een van de toegangswegen naar het nieuwe plan Centrum Oost worden. “We meitsje de steech no wyt”, vertelt Jappie Veenstra, “en letter komme dêr moaie skilderingen fan âlde gebouwen op.” Een steeg wit verven, mag dat zomaar? “We ha kontakt hân mei alle eigenaren fan de panden en se hienen der gjin problemen mei.” Natuurlijk werd ook gemeente Opsterland geïnformeerd over de plannen. “Wethâlder Piet van Dijk wie tige entûsjast”, de steeg wordt later meegenomen in de herstructurering van Centrum Oost. Dan komt er nieuwe bestrating en verlichting in.

Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina van De Gordykster, Schildersbedrijf Bethlehem en Boost Gorredijk.