BHS zet met Techniekplein in op duurzaamheid

maart 17, 2014 in nieuws door Redactie

Van links naar rechts: Johannes de Boer, Piet van Dijk en Wietze Kooistra.

Van links naar rechts: Johannes de Boer, Piet van Dijk en Wietze Kooistra.

Gorredijk/Beetsterzwaag | Mede op initiatief van de Ondernemers Kring Opsterland (OKO) heeft de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een duurzaam Techniekplein. Het onderzoeksrapport werd vorige week donderdag door directeur Johannes de Boer aangeboden aan wethouders Piet van Dijk en Wietze Kooistra.

De school heeft het onderzoek laten uitvoeren omdat op korte termijn krapte ontstaat aan goed technisch personeel. Daarbij speelt ook duurzaamheid een steeds grotere rol. Naar verwachting kun met een techiekplein basisschoolverlaters geïnteresseerd worden in de moderne techniek. Te denken valt hierbij aan zonnepanelen, aardwarmte, elektrische auto’s, domotica, robotica en 3D-printen. Via het techniekplein wordt de samenwerking met ondernemers uit de regio verbeterd en uitgebreid.

De Burgemeester Harmsmaschool wil zich profileren op gebied van duurzaamheid en daarmee het leerlingenaantal op peil houden. Ook wordt gekeken naar eventuele samenwerking met andere initiatieven op dit gebied waaronder Ecomunity in Oosterwolde.

Het onderzoek is bekostigd door de BHS, de provincie Fryslân, de gemeente Opsterland en de Ondernemers Kring Opsterland. Het nieuw te ontwikkelen Techniekplein voor science, bouw, energie en installatietechniek zal naast de leerlingen ook worden gebruikt om volwassenen de mogelijkheid te bieden tot her-, om- en bijscholing.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat de BHS een subsidieaanvraag indienen bij de provincie voor de zogenaamde NUON-gelden om het Techniekplein daadwerkelijk te realiseren.