“Mijn bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wat betekent dat?”

september 7, 2016 in column door Redactie

Door mr. Moira Hoen

HoenBezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een overheidsbesluit dan kunt u daar in veel gevallen een bezwaarschrift tegen indienen. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Uw bezwaarschrift wordt beantwoord met een beslissing op uw bezwaarschrift. Voordat deze beslissing wordt genomen vindt meestal een hoorzitting plaats waar u uw bezwaren mondeling kunt toelichten. Zo’n bezwaarschriftenprocedure neemt behoorlijk wat tijd in beslag.

Geen schorsende werking

Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Uw bezwaarschrift heeft dus geen schorsende werking. Denk bijvoorbeeld aan een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een pand vlakbij uw woning. U bent het hier niet mee eens en maakt daartegen bezwaar. Uw bezwaarschrift wordt behandeld maar het pand mag toch gebouwd worden omdat daarvoor een vergunning is verleend.

Verzoek voorlopige voorziening

Wilt u voorkomen dat het pand wordt gebouwd voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift is genomen dan kunt u naast het bezwaarschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van de werking van de vergunning zijn. Wordt uw verzoek toegewezen dan mag het pand voorlopig niet worden gebouwd.
Let op: als uw verzoek wordt afgewezen dan mag het pand gewoon worden gebouwd. Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening biedt dus geen garantie dat de bouw van het pand wordt tegengehouden.

Meer weten?

Wilt u weten aan welke voorwaarden een verzoek om voorlopige voorziening moet voldoen of wilt u hulp bij het indienen ervan, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.