Besluit over Skâns Gorredijk valt na de zomervakantie

juni 3, 2015 in nieuws door Redactie

skans2Gorredijk | Gemeente Opsterland organiseert op donderdagavond 11 juni een debatavond voor alle inwoners van Gorredijk. Op deze avond kunnen zij hun mening geven over renovatie of nieuwbouw van De Skâns. De avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in De Skâns.

De gemeenteraad en het college gebruiken de uitkomsten van het debat bij de definitieve besluitvorming over renovatie of nieuwbouw. Pas na de zomervakantie zal een besluit genomen worden. Hiermee wint de raad extra tijd en kan op basis van het financiële meerjarenperspectief een keuze maken voor renovatie of nieuwbouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de raadsbehandeling afgerond. Zo zijn er voor beide opties schetsen, roosteranalyses en kostenramingen gemaakt.

Het programma van de debatavond:
19.00 – 20.00 uur Informatiemarkt
20.00 – 20.05 uur Inleiding wethouder Piet van Dijk
20.05 – 21.30 uur Debat
21.30 – 21.45 uur Samenvatten debatresultaten
21.45 uur Gezamenlijk afsluiten met hapje en drankje

Voorafgaand aan het debat is er een informatiemarkt. Hier kunnen de voor- en nadelen van renovatie van het huidige Skânsgebouw ten opzichte van nieuwbouw van De Skâns in een MFA (multifunctionele accommodatie) bij de BHS bekeken worden. Ook zijn er schetsen van hoe dit er in de praktijk uit komt te zien en wordt gepresenteerd hoe de sportfunctie bij sportcentrum Kortezwaag uitgebreid of versterkt zou kunnen worden. Kortom; na het bezoeken van de informatiemarkt hebben deelnemers voldoende informatie om aan het debat deel te nemen.

Op basis van een aantal stellingen wordt onder leiding van een gespreksleider het debat gevoerd over de toekomst van De Skâns. Per stelling wordt na het debat een korte samenvatting gegeven.

Op 15 juni is er een informerende raadsbehandeling waar ingesproken kan worden. Na de zomervakantie wordt de oriënterende en besluitvormende raadsbehandeling gehouden. De raadsleden gaan dan met elkaar in debat.