BAS zet in op meer banen en werkgelegenheid

maart 7, 2014 in column door Redactie

Door Leo Andringa, kandidaat raadslid BAS (Betrokken, Anders en Samen)
BAS zet in op meer banen en werkgelegenheid. Opsterlands Belang houdt het tegen! Het is niet te geloven, dat dit klopt. Columnist heeft op 5 februari 2013 een gesprek gehad met Piet van Dijk, wethouder van Opsterlands Belang. Onderwerp van gesprek was De Vries Kozijnen en de vestiging van een biovergistingbedrijf. No way en bemoei je er niet mee! Kansen voor vestiging van een bedrijf met ruim 50 nieuwe arbeidsplaatsen naar de bliksem. De verkoop van plus minus 5 ha industrieterrein van de baan.

Columnist is ruim 7 jaar raadslid geweest in Opsterland. Een periode van recessie en vele ontslagen en faillissementen. Het dorp Gorredijk heeft de gevolgen daarvan ondervonden. Omdat de huidige coalitie van Opsterlands Belang, CDA en CU de handen vol had aan allerlei zaken, was er onvoldoende oog voor de aanpak van de recessie en de toename van mensen zonder werk. Het aantal personen in de bijstand nam schrikbarend toe.

Constructief zijn voorstellen aangedragen om de recessie aan te pakken en meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. U herinnert zich misschien wel het Plan van de Arbeid. Alle initiatiefvoorstellen zijn afgewezen. Voor het Plan van de Arbeid is door een medewerker van het Centraal Planbureau is steun gekregen. Het werd gekwalificeerd als een goed plan en goed onderbouwd. Een voorbeeld voor vele gemeenten. Des ondanks is er niets mee gedaan.

Het Plan van de Arbeid was ook goed voor de sanering van de gemeente financiën. Drie jaar na invoering van het Plan van de Arbeid zou er jaarlijks plm. € 2 miljoen lastenverlichting in de gemeentebegroting zichtbaar worden.
Gedesillusioneerd is columnist begonnen aan een werkgelegenheidsplan. Uitbreiding van werkgelegenheid.

Als voorzitter van LECO (Lokale energie Coöperatie Opsterland) ben ik in contact gekomen met een internationaal bedrijf dat op zoek was naar een tweede vestiging van biovergisting bedrijf (productie van groene stroom) in Nederland. Noodzakelijk was een industrieterrein van plm. 5 ha of een bestaand gebouw. De vestiging zou gepaard gaan met de toename van plm. 50 arbeidsplaatsen. De Vries Kozijnen in Gorredijk was beschikbaar en een mogelijke locatie. De rondweg om Gorredijk was bijna klaar. Een ideale plek voor een schone industrie en de hardnodige arbeidsplaatsen.

Het gesprek met wethouder Piet van Dijk was kort en helder. Niet mee bemoeien en laat dat aan ons over. De naam van dat bedrijf hoefde ik alleen maar te noemen. Als De Vries Kozijnen als vestigingsterrein zou afvallen dan was er altijd nog een mogelijkheid op het bedrijventerrein dichtbij de A 7. Omdat LECO zaken wilde doen met dat nieuwe bedrijf, was dat te vroeg om dat zomaar aan deze wethouder door te geven. Gemiste kans en met dank en tegenwerking van dit gemeentebestuur.

Een ander startend bedrijf als maakindustrie in Gorredijk strandde en strandt nog steeds op tegenwerking van de gemeente. Kan voor dit bedrijf niets betekenen.

Hoezo. Krachtig inzetten op nieuwe werkgelegenheid door Opsterlands Belang en meer mensen aan het werk. Programmapunt van OB is social return. Hierbij past met dank aan columnist. Onderdeel uit het Plan van de Arbeid.
Als kiezer bent u gewaarschuwd als u uw stem op Opsterlands Belang uitbrengt. Breng uw stem anders uit.

(Wethouder Piet van Dijk zegt desgevraagd alleen met Andringa in gesprek te zijn geweest over het plaatsen van zonnecollectoren op het dak van de voormalige timmerfabriek. “Over een andere invulling van het pand hebben we het niet gehad. En over het gebruik van het pand ga ik ook niet, daarvoor moet bij de verhuurder/eigenaar aangeklopt worden.”)